• NEUROLOGINEN KUNTOUTUS

  NEUROLOGINEN KUNTOUTUS

  Erilaiset neurologiset sairaudet ja vauriot vaikuttavat hermojärjestelmän toimintaan ja aiheuttavat usein vaikeuksia erilaisissa motorisissa toiminnoissa.

  Neurologisen fysioterapian tavoitteena on ylläpitää tai parantaa kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä, aktivoida keskushermoston kehittymistä toiminnan avulla ja tukea hänen selviytymistään päivittäisissä toimissa. Fysioterapiassa korostuu moniammatillinen yhteistyö sekä yhteistyö kuntoutujan läheisten kanssa.

  Tavallisimpia neurologisia sairauksia ovat:

  – aivoverenkiertohäiriöiden jälkitilat
  – lihassairaudet (esim. MS-tauti, Parkinsonin tauti, ALS)
  – aivo- ja selkäydinvammat
  – CP-vamma

  Fysioterapia on tärkeää niin sairauden varhaisessa vaiheessa kuin jo pidemmälle edenneessä vaiheessa.

  Olemme Kelan vaikeavammaisten palveluntuottajia.